Оцінка курсу - це коротка анонімна анкета, яку студенти заповнюють після закінчення кожного курсу.

Оцінка курсу грає важливу роль в поліпшенні якості викладання через зворотний зв'язок зі студентами. Відповіді студентів дають викладачеві інформацію про те, які частини курсу потребують доопрацювання. Всі анкети проглядаються Академічним офісом і даються викладачеві після того, як він здав відомість оцінок. Ми просимо вас чесно відповісти на питання і дати конструктивні коментарі.

Курси бакалаврату:

PT 401 Християнська етика - Д-р Річард Перхай

CL 108 Адміністрування в капеланському служінні - Валентин Кореневич
CP 106 Учнівство та малі групи - Ігор Федорович
CP 106 Учнівство та малі групи - Таріел Кварцхелія
YM 102 Молодіжна культура - Михайло Феєр

Курси магістратури: