Директор програми

Церква – це Божий інститут, покликаний приводити грішників до Ісуса і створювати сприятливе середовище для їхнього духовного зростання для Господньої слави. Ніякий навчальний богословський заклад не здатний замінити помісну церкву. За Божої ласки ми лише надаємо підтримку у створенні та розвитку християнської громади, адже підготовлена, духовно-зріла церква зможе брати участь у зростаючому русі створення нових церков. Ми віримо, що програма «Церковне служіння», створена для чоловіків та жінок, допоможе у задоволенні нагальної потреби в підготовлених працівниках для помісних церков. Поєднання академічного навантаження та церковної практики є характерною рисою навчального процесу. Запрошуємо вас приєднатися до вивчення багатогранного світу богослов'я заради якісного духовного зростання та плідного служіння в церкві та поза її межами!

З повагою,
Володимир Ніколаєв, директор програми «Церковне служіння»

+380955084571
+380680852023
volodya@cmieurasia.org

Про програму

Місія:
Місія програми «Церковне служіння» – забезпечити чоловіків та жінок знаннями та досвідом
через креативні способи навчання для ефективного служіння в помісній церкві відповідно до
духовного дару без відриву від своєї професійної діяльності та забезпечити їх якісними ресурсами,
що відповідають викликам сучасності.

Бачення:
Ми хочемо бачити наших випускників духовно зрілими християнами, які присвятили своє життя
створенню та оновленню громади, які глибоко усвідомлюють місію церкви в світі та готові
виконувати Велике доручення Христа набувати та виховувати учнів для Божого Царства. 

Завдання:

 1. Забезпечити якісною богословською освітою з акцентом на церковне служіння.

 2. Прищепити студенту любов до церкви, до мудрої взаємодії з пастором та іншими
  служителями.

 3. Спонукати студента до формування характеру церковного служителя.

 4. Навчити досліджувати різну церковну проблематику та знаходити шляхи вирішення
  проблем, використовуючи біблійні принципи в сучасному контексті.

 5. Навчити навичкам роботи на платформі Moodle, щоб згодом студент міг керувати
  онлайн-навчанням.

 6. Підготувати випускників до викладання богословських предметів Інституту церковного
  служіння на базі церкви.

 7. Змотивувати студента продовжити навчання на магістерській програмі для роботи в
  еклезіологічному центрі та викладання на бакалаврських програмах.

Основні цінності:

 1. Ми цінуємо інститут Церкви, яка є «стовп і підвалина правди» і найкращим місцем для
  виконання Великого доручення Христа.
 2. Ми цінуємо християн, які люблять вивчати Писання і прагнуть застосовувати біблійні істини на
  практиці.
 3. Ми цінуємо християн, які бажають використовувати свій духовний дар, активно розвивати та
  оновлювати помісну церкву, бути корисними для збудування Царства Христа.
 4. Ми цінуємо християн, відкритих до формування в собі христоподібного характеру за
  допомогою вивчення біблійного і систематичного богослов'я, а також позитивного впливу
  викладачів, сповнених Святого Духа та люблячих Бога та людей.
 5. Ми цінуємо актуальні та творчі методики навчання, завдяки яким відбувається підготовка
  чоловіків та жінок, здатних відповідати на потреби сучасних церков.

 

Умови вступу

Абітурієнт базової програми навчання повинен відповідати наступним критеріям:

 1. Бути народженим згори, хрещеним по вірі (тобто в свідомому віці) і бути членом
  євангельської церкви принаймні два роки. Абітурієнти, які пройшли реабілітацію від
  наркотичної та алкогольної залежності, повинні бути членами євангельської церкви не
  менше трьох років.
 2. Погоджуватися з доктринальним твердженням КБС і підписатися під ним (доктринальне
  твердження є частиною «Анкети абітурієнта»).
 3. Мати повну середню освіту.
 4. Надати всі необхідні документи.
 5. Продемонструвати академічні здібності.

Вступникам на базові програми навчання потрібно завантажити з сайту КБС пакет документів для
абітурієнта. Ті, хто не мають доступу до Інтернету, можуть отримати пакет документів для
абітурієнтів безпосередньо в академічному офісі КБС, зв’язатися з академічним офісом за
телефоном +38 (044) 563 3049 або зробити запит на отримання пакету абітурієнта поштою. Пакет
абітурієнта включає: анкету абітурієнта та три форми рекомендацій.

Абітурієнт повинен заповнити і подати до академічного офісу всі нижчевказані документи:

 1. Анкета абітурієнта. +
 2. Есе.+
 3. Дві рекомендації осіб, які не є родичами абітурієнта. +
 4. Рекомендація пастора церкви, до якої належить абітурієнт. +*
 5. Копії усіх документів про освіту (атестат про повну загальну середню освіту, диплом
  бакалавра, спеціаліста, магістра, включаючи додаток з оцінками і середній бал атестата),
  сертифікат ЗНО 1 (за наявності); оригінали слід надати після зарахування до семінарії.
 6. Медична довідка для вступників у вуз (форма 086\о).
 7. Копія паспорта (головні сторінки і сторінка з інформацією про сімейний стан).
 8. Копія ідентифікаційного коду.
 9. Дві фотографії, розмір 3х4 см.

+ – частина пакета документів абітурієнта

* – якщо абітурієнт є пастором, пасторську рекомендацію повинен заповнити керівник обласного
об’єднання, а дві інші рекомендації – інші місцеві пастори.

Рекомендації вважаються дійсними протягом року від дати їх написання.

На кожний навчальній рік для базових програм КБС проводить вступні іспити тричі на рік: в травні,
серпні та вересні. Усі необхідні документи потрібно надати в академічний офіс за десять днів до
вибраної абітурієнтом дати вступу. Абітурієнт отримає запрошення на вступні іспити, лише коли всі
необхідні для вступу документи будуть подані вчасно. Документи, які не надійшли вчасно, будуть
розглядатися на наступну дату вступу або будуть відкладені до вступної кампанії наступного
навчального року.

Абітурієнт, зарахований до семінарії на основі неправдивої інформації, буде виключений із
семінарії.

Вступні іспити складаються з тестування на знання Біблії, української або російської мови і
співбесіди з приймальною комісією.

Зарахування в семінарію визначається за результатами тестів і співбесіди. Абітурієнти
заохочуються до завершення навчання в інших закладах вищої освіти до вступу до КБС, оскільки
навчання на наших програмах вимагає великих зусиль.

Абітурієнти, які мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра, будуть допущені до написання
тесту на знання Біблії без проходження вступного іспиту з української і російської мов (за умови
подання копії відповідних документів).

Абітурієнти, які не є громадянами України, можуть здавати тестування лише з російської мови.

Вимоги до абітурієнтів з інших країн

КБС з радістю приймає іноземних абітурієнтів. Якщо абітурієнт не має можливості приїхати на
вступні іспити, він може пройти співбесіду з директором вибраної програми, використовуючи
телефонний зв'язок або skype-конференцію (бажано). У разі успішного проходження співбесіди
абітурієнт здаватиме тестування на знання Біблії та російської мови після приїзду під час першої
осінньої сесії. У випадку зарахування студенти-іноземці повинні самостійно забезпечити себе
житлом у міжсесійний період або повертатися на цей час додому.

 

Навчалний план бакалавра

Навчальний план спеціалізованих курсів програми «Церковне служіння» враховує біблійний, богословський та практичний аспект підготовки студента до ефективного служіння в помісній церкві відповідно до духовного дару, який він чи вона має. Програма дотримується збалансованого підходу до теоретичного навчання в аудиторії і практичного навчання через служіння в помісній церкві.

Курси спеціалізації:

CM 101 Основа і динаміка помісної церкви

Цей курс скерований на вивчення біблійних принципів функціонування місцевої церкви, починаючи з раннього періоду, описаного в Книзі дій апостолів, включаючи модель керівництва,поклоніння, спілкування, євангелізму та учнівства. Мета курсу – допомогти студентам знайти своє місце в Тілі Христовому та розробити власну стратегію служіння для розвитку своєї місцевої церкви.

CM 102 Євангелізм: Добрий ґрунт

Курс «Євангелізм: Добрий ґрунт» – це прекрасний ресурс, скерований на формування у християн ясного розуміння, що означає «мати за взірець Євангелію», поетапно виконувати Велике доручення Христа, виходячи з чіткої уяви про світогляд невіруючих людей. Мета курсу – навчити студентів впевнено і ефективно ділитися своєю вірою з іншими, щоб згодом той, хто увірував, міг приєднатися до церкви і стати учнем Христа.

CM 104 Малі групи в церковному розвитку

Цей курс розглядає біблійну основу, мету та важливість функціонування малих груп в контексті церкви, їхню динаміку та життєвий цикл. Мета курсу – сприяти розвитку у студентів навичок керівництва в якості лідера чи  помічника лідера малої групи, розуміючи, що служіння груп – гарна можливість для використання своїх духовних дарів для оновлення громади. 

CM 201 Перетворююче керівництво та оновлення церкви

Цей курс скерований на вивчення принципів керівництва, заснованих на Священному Писанні. До них належать: вміння приймати рішення, раціональне використання часу, вирішення конфліктних ситуацій, вибудовування добрих стосунків з оточуючими та наставництво інших. Мета курсу – допомогти студентам оцінити традиційні та сучасні стилі керівництва, що переважають в українській християнській культурі, а також розробити власну стратегію лідерства з урахуванням своїх духовних дарів та якостей характеру.

CM 202 Богослов'я дияконії

Курс пропонує детальний розгляд ключових текстів з християнської дияконії з метою зрозуміти її засади, природу і місію, а також огляд моделей і підходів в служіння церкви. Мета курсу – закласти у студентів міцну основу для особистого та церковного служіння, виходячи з біблійних та теологічних концепцій, завдяки яким вони зможуть розвинути власну філософію служіння та консультувати інших щодо розуміння їхнього місця в Тілі Христовому.

NT 207 Служіння апостола Павла

Глибоке вивчення змісту та богослов'я послань Павла з акцентом на життя та служіння великого апостола, про які йдеться в книзі Дій апостолів. Мета курсу – навчити студентів бачити задум Павла для кожного з його послань, правильно його тлумачити і застосовувати викладені в них ідеї як в церковному, так і особистому житті.

CM 301 Богослов'я жіночого та чоловічого служіння

Це курс присвячений Божому задуму для чоловіків та жінок: вони створені за образом та подобою Божою, що значить, що вони однаковою мірою цінні в Його очах, однак мають різні ролі, обумовлені порядком створення, і це потребує ретельного розгляду. Мета курсу – допомогти студентам в проведенні екзегетичних досліджень ключових уривків з цього питання, розробити концепцію служіння для чоловіків та жінок з урахуванням богословського обґрунтування та культурного контексту України.

CM 302 Адміністрування церковного служіння

Цей курс базується на вивченні Книги Неємії, в якій закладені принципи біблійного адміністрування. Уроки цієї книги допоможуть в організації, підтримці і розвитку специфічного служіння в контексті усіх видів служінь місцевої церковної громади. Мета курсу – навчити студентів, розуміючи біблійну основу для принципів управління, складати адміністративний план, що включатиме складання бюджету, проведення командних зустрічей, ухвалення рішень та інші організаційні складові, для ефективної координації всього процесу функціонування церкви.

CM 303 Еклезіологія Послань до Солунян

Цей курс – це глибоке вивчення одного з перших послань Павла, в якому представлені усі основні теми еклезіології апостола язичників. Дослідження цього листа апостола допомагає визначити природу якісно нової спільноти, яка протистоїть старим моделям і органічно розвивається у ворожому світі. Здатність до якісного та кількісного росту цієї церковної родини полягає в єдності з Христом та з усім Божим народом. Мета курсу – скерувати студентів до вивчення Послань до Солунян з акцентом на примноження церкви зсередини і допомогти їм закласти фундамент своєї особистої еклезіології.

CM 304 Богослов'я та служіння сучасної церкви

В межах цього курсу пропонується розгляд богослов'я та різних моделей сучасної церкви в Україні у порівнянні з західними церковними формами. Цей курс є спробою вирішення завдань, з якими стикається сучасна церква: як українській церковній громаді 21-го століття, відповідаючи на виклики сучасного світу, інтегруватися в суспільство та не асимілюватися з ним; як церкві використовувати нові форми поклоніння, проповіді і церковне благовістя, не нехтуючи при цьому своєю ідентичністю. Мета курсу – на основі отриманих знань та рекомендацій українських пасторів допомогти студентам познайомитися з різноманітним церковним досвідом та розширити своє бачення у справі формування національної церкви, склавши контекстуалізований план її розвитку.

BE 306 Експозиція Книги Пісня над піснями

Цей курс – огляд та екзегетичний аналіз однієї із найзагадковіших та найнезрозуміліших книг Біблії, Пісні над піснями, в її культурному та літературному контексті. Мета курсу – поглибити розуміння студентами книги Пісні над піснями з метою побудови, зміцнення та відновлення романтичних гармонійних стосунків між чоловіком та дружиною, які б вели до зрілості в подружньому житті; рекомендувати студентам використовувати вивчений матеріал в консультуванні сімейних пар через різні форми навчання, включаючи й малі групи. 

CM 401 Богослов'я та місія в професії

Курс пропонує вивчення богослов'я праці для розуміння того, як виконати своє покликання на робочому місці. Будучи представниками Бога на землі, усі віруючі можуть розвивати Боже Царство, професійно доглядаючи свій сад. Мета курсу – навчити студентів бачити в своїй професійній діяльності можливість служити Богу і людям, виконуючи життєву місію царського священства; показати, як необхідно врівноважувати церковну діяльність та занятість на роботі, підтримуючи та зберігаючи своє фізичне та емоційне здоров’я.

CM 402 Богословська освіта на базі церкви

Курс розглядає історію освіти до появи університетів. Освіта в місцевій церкві існувала у Божому задумі від самого початку, про що свідчить багато новозавітних текстів. Така модель підготовки віруючих на служіння відповідно до духовного дару є унікальною особливістю Інституту церковного служіння. Кожна віруюча людина, а не тільки лідер церкви може отримати якісну підготовку для ефективного місцевого служіння. Мета курсу – познайомити студентів з унікальною діяльністю біблійних шкіл ІЦС в одній з церков, а також надати можливість здобути досвід викладання богословської дисципліни в класі, використовуючи ресурси інституту. 

CM 404 Творче викладання: більше ніж лекція

Цей курс – це інтерактивне навчання, що знайомить з семиетапним процесом розробки презентацій та тренінгів; моделювання захоплюючих методів навчання та кращої освітньої практики в інтерактивному навчальному середовищі. Мета курсу – допомогти студентами сформувати навички творчого організатора та викладача за допомогою виконання практичних завдань у безпечному середовищі зі зворотнім зв’язком, використовуючи отримані нові знання, для пришвидшення засвоєння матеріалу, що вивчається.

PT 406 Церква, держава і суспільство

В цьому курсі на основі біблійного богослов'я розглядається роль церкви в суспільств, її взаємодія та діалог с державою протягом історії. Перебуваючи в цьому світі, церква є спільнотою нового віку. Мета курсу – показати студентам, якою мірою Божий народ повинен інтегруватися та дистанціюватися від держави, яка функціонує за принципами цього віку, як використовувати біблійні принципи та правові норми для захисту свободи віросповідання та совісті, відображаючи Божу справедливість в сучасному суспільстві.

Курси в онлайн-форматі

GS 106 Вступний онлайн-курс

Цей курс знайомить студентів з навчальною платформою Moodle та перевагами онлайн-навчання. Мета курсу – познайомити студентів з перевагами онлайн-навчання та характеристикою ефективного онлайн-студента; навчити користуватися інструментами, які допомагають в розвитку необхідних навичок для успішного виконання вимог онлайн-курсу.

GS 107 Ефективне онлайн-навчання

Цей курс призначений для навчання координаторів онлайн-курсів. Тут надається можливість набути навички за допомогою спеціальних завдань та самостійного навчання з освітньою програмою на експериментальному майданчику «Пісочниця». Мета курсу – допомогти студентам опанувати навичками координування онлайн-курсу, підготувати курс на основі шаблону, створеного школою «Горизонт», а також експериментувати з цим цифровим простором.

GS 108 Навички роботи в Moodle

В межах даного курсу пропонується вдосконалення технічних навичок роботи з освітньою програмою Moodle за допомогою спеціальних завдань та самосійного навчання на експериментальному майданчику «Пісочниця». Мета курсу – мотивувати студентів до ефективної онлайн-освіти, яка тісно пов’язана з життям та захопленням предметом, який вивчається, щоб в майбутньому стати успішним куратором-
викладачем онлайн-курсів. 

CM 103 Євангелізм та учнівство

Цей курс заснований на вивченні біблійного змісту Євангелії та наказі виховувати учнів Ісуса Христа. В ньому розглядаються такі аспекти євангелізму, як особисті якості благовісника, принципи та методи викладу Євангелії, перешкоди на шляху проголошення Благої звістки, а також запропоновані ресурси для успішного свідоцтва про Христа. Мета курсу – допомогти студенту зрозуміти важливість виконання Великого доручення, побачити себе в ролі учня Ісуса, який прагне жити відповідно до Євангелії, та спонукати інших в своїй культурі ставати Його відданими послідовниками. 

PT 206 Духовне формування

Курс спрямований на вивчення уривків Святого Письма, які стосуються спасіння, сутності та значення нового життя у Христі. Дослідження основоположних біблійних істин, необхідних для розвитку та підтримки близьких стосунків з Богом, сприятиме формуванню правильного уявлення про Бога і Його характер. Мета курсу – показати студенту вплив Слова Божого і нового життя у Христі як на особисте життя, так і стосунки з оточуючими, допомогти сформувати належний християнський відгук: довіра свого життя Богові; ходіння в Дусі, правильне реагування на спокусу, гнів, страх і відчуття вини; розуміння Божої волі, дисципліна в молитовному житті.

NT 206 Життя та служіння Ісуса Христа

В цьому курсі гармонійно представлено вчення Ісуса Христа та події Його земного життя, викладені в хронологічному порядку. Розгляд чотирьох новозавітних Євангелій допоможе побачити унікальний портрет Ісуса, представлений в кожній з них, через різні аспекти Його життя а
служіння. Мета курсу – навчити студентів правильно застосовувати принципи життя та служіння Христа в їхньому культурному контексті.

PT 307 Богослов'я сім’ї

 межах курсу викладається сімейне богослов'я – індуктивне дослідження основних біблійних принципів, пов’язаних з інститутом сім’ї, з метою розвитку всебічного розуміння призначення, ролі та важливості шлюбу в Божому плані. Мета курсу – спрямувати студентів до дослідження ключових біблійних текстів про шлюб та сім’ю, акцентуючи увагу на стосунки як між подружжям, так і між батьками та дітьми. 

CM 403 Богослов'я поклоніння

Курс присвячений вивченню богослов'я поклоніння, заснованого на вивченні Святого Письма. Кожна людина, будучи створеною за Божим образом, має вроджену потребу поклонятися кому- небудь чи чому-небудь, адже Бог створив усе для Своєї слави, щоб справжні поклонники поклонялися Йому в дусі та правді. Мета курсу – показати студентам сутність істинного поклоніння і покликати їх до практики індивідуального та церковного поклоніння.

GS 416 Критичне мислення та письмо

Курс знайомить з процесом проведення біблійних та історичних досліджень. Більшу частина курсу складають практичні завдання для формування необхідних навичок. Мета курсу – сприяти розвитку критичного мислення студентів для глибокого вивчення тексту з
метою застосування результатів досліджень як у служінні, так і академічній сфері під час написання письмових робіт. Опис загальноосвітніх курсів

Загальноосвітні курси:

СМ 105 Вступ до теорії комунікації

Цей курс передбачає розгляд основних моделей теорії комунікації для формування вмінь зрозумілої передачі євангельського послання вербальним і невербальними способами за використання комунікативних принципів найкращого комунікатора – Бога.Мета курсу – допомогти студентам розвинути уміння емпатичного слухання, спілкуватися з повагою та розв’язувати міжособистісні конфлікти.

GS 112 Вступ до богословської англійської мови

Курс покликаний допомогти студентам дізнатися, як ефективно використовувати ресурси англійської мови для подальшого поглиблення біблійних та богословських досліджень. Мета курсу – навчити студентів правильно використовувати академічну та богословську англійську мову в навчальному процесі, розширити їх розуміння біблійно-богословських питань за допомогою англомовних бібліотечних та інших ресурсів. 

GS 113 Вступ до академічної та богословської англійської мови

Курс спрямований на поглиблення знань богословських термінів англійською мовою для розширення словникового запасу християнської термінології. Мета курсу – навчити студентів в процесі написання дипломної роботи працювати з англомовними богословськими ресурсами; допомогти студентам в процесі вибору джерел для дослідження своєї теми.

GS 123 Історія України в контексті Східної Європи

В межах цього курсу розглядаються два етапи історії України: 1) Україна в період середньовіччя та період раннього модернізму , 2) Україна в період формування сучасної української нації; соціально-економічні, політичні, культурні та інтелектуальні процеси, які відбувалися в Україні за цей час. Мета курсу – познайомити студентів з основними етапами та подіями історичного розвитку України з 9-го століття (з моменту першої письмової згадки) до нашого часу, а також з соціально-економічними, політичними, культурними та інтелектуальними роцесами в Україні в зазначені періоди.

Біблійно-богословські курси:

GS 101 Вступний курс

Знайомство з академічним життям в Київській богословській семінарії. Центральне місце відведене процесу написання роботи, особливо дослідницької, використанню комп’ютера, програми Microsoft Word, інтернету, бібліотеки, а також розпорядженню часом та творчому мисленню. В курс включено зустрічі та знайомства з директорами програм, викладачами і працівниками семінарії.

GS 102 Граматика

Огляд граматики української і російської мов допомагає прищепити любов до рідної мови та підготувати студентів до вивчення герменевтики, біблійних мов, а також до використання лінгвістичних навичок та знань граматики під час особистого вивчення Біблії.

BE 101 Герменевтика

Практичний курс знайомить студентів з основоположними методами вивчення Біблії і необхідними кроками в її тлумаченні. Мета - допомогти студентам розуміти Біблію, ефективно використовувати її в своєму житті, а далі в своєму служінні (Езд. 7:10).

OT 101 Огляд Старого Заповіту 1

Даний курс є оглядом старозаповітних книг, від Буття до Книги Естер. Огляд включає вивчення важливих критичних, історичних, герменевтичних і богословських питань.

OT 102 Огляд Старого Заповіту 2

Даний курс є оглядом старозаповітних книг, від Книги Йова до Книги пророка Малахії. Огляд включає вивчення важливих критичних, історичних, герменевтичних і богословських питань.

NT 201 Огляд Нового Заповіту 1

Знайомство з періодом між Заповітами та огляд чотирьох Євангелій, Дій, Послань Петра та Іванна. Курс розглядає питання критики, історії, герменевтики і богослов'я в межах кожної книги.

NT 202 Огляд Нового Заповіту 2

Даний курс є продовженням огляду Нового Заповіту. Особлива увага приділяється вступу до Послань Павла, Якова, Євреїв, Юди та Об’явлення, а також змісту даних книг. Цей курс розглядає питання критики, історії, герменевтики і богослов'я в межах кожної книги. Також курс присвячений питанням авторства, датування і мети написання кожної книги.

PT 204 Гомілетика 1

Студенти детально вивчатимуть засади підготовки проповіді і проповідування, що підносить Бога. В курс входять основні кроки складання експозиційних проповідей, починаючи з детальної екзегетики уривка для виведення екзегетичної ідеї, визначення гомілетичної ідеї, складання плану проповіді, додаткового матеріалу (застосування, ілюстрації, переходи, вступ, завершення тощо) і завершуючи двома короткими проповідями перед аудиторією. Особливий акцент робиться на експозиційну проповідь.

GS 301 Публічні виступи

А даному курсі робиться акцент на практичні навички ефективного публічного виступу. Курс вивчає підготовку промови, виступ, усні презентації в різних ситуаціях під час церковних служінь. Студенти дізнаються про динаміку малої групи та про навички, необхідні куратору малої групи. Студенти виявитимуть здатність проводити зібрання малої групи, а також виголосять дві промови, в яких продемонструють ретельну підготовку та вдалий виступ.

TH 201 Богослов’я 1

Курс вивчає вихідні передумови, цілі та засоби вивчення богослов'я. Розглядає вчення про божественне об’явлення людству: різні засоби Божого об’явлення, Біблію як унікальне богонатхненне послання Бога; вчення про безпомилковість і достатність Старого і Нового Заповітів. Також буде вивчатися вчення про існування Бога, Його особисту та триєдину природу, божественні атрибути і працю. Особлива увага приділятиметься функції Отця в творенні і провидінні. Попередні вимоги: BE 101 Герменевтика

TH 202 Богослов’я 2

Курс розглядає питання богословської антропології: створення і вік людства, людина як образ Божий, особливі стосунки між чоловіком і жінкою перед Богом та суспільством, психологічна та фізична складові людини. Також вивчається тема гріховності людини: проблема зла, наслідки гріха і доктрина про першорідний гріх. В останній частині курсу буде розглянуте вчення про ангелів: створення, служіння та призначення ангелів, доктрина про злі ангели, сатану та протистояння віруючої людини сатані та його демонам.

TH 301 Богослов’я 3

Курс вивчає особистість та роботу Ісуса Христа, Його непогрішність, земне служіння та викупне значення Його страждань, воскресіння і вознесіння. Студенти розглянуть порядок застосування та умови спасіння у Христі: божественні та людські аспекти спасіння (обрання, наперед визначення, покликання, віра, навернення, покаяння); доктрини про відродження, виправдання та освячення. TH 302 Богослов’я 4 Курс вивчає роботу Духа Святого в справі спасіння у Христі стосовно Церкви, включаючи збудування та ствердження Церкви як Тіла Христового, організацію, функціонування, богослужіння та призначення Церкви відповідно до Божих цілей. Особливий акцент буде зроблено на природі та практичному застосуванні духовних дарів відповідно до призначення Церкви. Розкриватиметься Божа мета стосовно Царства та майбутні події, пов’язані з долею історії та окремих осіб, включаючи різні стадії другого пришестя Христа, тисячолітнє царювання Христа, воскресіння людей, суди та вічне місто.

CH 301 Історія Церкви 1

Даний курс пропонує огляд історії Церкви від її заснування до початку Реформації. Студенти дізнаються про життя та богослов'я християнської церкви, а також про головні події, що сформували Західну та Східну Церкву в перші 1 500 років.

CH 302 Історія Церкви 2

Даний курс розглядає історію, життя та богослов'я християнської Церкви в Європі та Північній Америці від Реформації до наших днів. Окрім цього, студенти познайомляться з важливими провідниками та подіями часів Реформації та після неї, а також дізнаються про основні рухи богословської думки останніх 500 років.

WM 410 Всесвітні місії і Церква

Даний курс покликаний скеровувати наших майбутніх пасторів, молодіжних керівників, вчителів та інших служителів до більш місіонерського погляду на служіння і церкву.

BE 146 Експозиція Послання до римлян

Курс є вивченням Послання до римлян з метою розуміння аргументації і змісту даного твору. Студенти будуть ознайомленні з різними богословськими темами і їх представленням у листі. Особлива увага буде зосереджена на історико-культурному контексті та меті написання послання.

PT 306 Духовне керівництво для жінок

Даний курс розроблений для студенток, які виконують лідерські обов’язки в місцевих церквах та бажають зростати в духовному житті. Курс допоможе їм оцінити свої сильні та слабкі сторони, мотиви, вміння поводитися зі Словом Божим, а також соціальні навички в роботі з іншими віруючими. Курс дає можливість студенткам зростати в лідерських навичках завдяки інструментам вирішення проблем, підтримування «вогню» та зростання в основних духовних дисциплінах.

PT 302 Біблійна душеопіка

Даний курс пропонує загальний вступ в особисте служіння душеопіки. Початок курсу присвячений обговоренню основоположних принципів біблійного консультування, які виокремлюють його з-поміж інших систем консультування. Після цього курс відстежує та дає оцінку сучасній історії руху біблійної душеопіки. Курс також пояснює динаміку біблійних змін та презентує головні складові процесу біблійного консультування (душеопіки), щоб студент зміг отримати практичну, побудовану на Біблії, схему для допомоги людям. Особлива увага буде приділятися таким важливим аспектам: як побудувати стосунки під час душеопіки, як подарувати надію, як збирати та тлумачити інформацію та як мотивувати людину прагнути довготривалих змін. Врешті буде вивчатися низка найбільш розповсюджених проблем, з якими стикаються потребуючі душеопіки.

PT 402 Християнське богослов’я і духовне життя

Курс призначений для того, щоб допомогти студентам зрозуміти, яку роль відіграє Святий Дух, Писання, богослов'я, церква, духовні дисципліни, поклоніння, власні бажання і воля в духовному зростанні й ефективності служіння. Звертається увага на наступні питання: «Який вплив на інших здійснює характер? Якими мають бути наші заохочення до святості? Чи задоволений Бог нами, якщо ми не досконалі?» Студенти познайомляться з розумінням духовності в різних конфесіях і традиціях християнства, як стимул до більшого уподібнення до Христа.

PT 401 Eтика

Курс презентує огляд принципів християнської поведінки, представленої в Писанні, історії Церкви і сучасному християнстві. Практична мета курсу полягає в тому, щоб допомогти студентам оцінити та розвинути власний характер, а також сформувати духовні цінності, які визначатимуть метод та мотивацію в служінні для того, щоб готувати бездоганних учнів. Будуть розглядатися важливі питання сучасності: аборти, евтаназія, генетика тощо.