Директор програми

Щодня ми споживаємо величезні обсяги інформації й кількість її в світі зростає з кожним днем. 90% наявної сьогодні інформації у світі було створено за останні два роки. І що два роки обсяг світової інформації подвоюється. Але чи достатньо в цьому масиві даних саме тієї інформації, яка базується на християнських цінностях? Хтось скаже так, хтось скаже ні. Чи досягає інформація, яку продукує церква тих людей, які за її межами? Як зробити якісний християнський медіапродукт, щоб він не загубився в інформаційному потоці сьогодення? Як вести дискусію, коли ваша авдиторія лише віртуальна? Чи відрізняється учнівство онлайн від учнівства в стінах церкви? Якщо відрізняється, то чим? На ці та інші дотичні запитання наші студенти отримають відповідь на програмі «Медіаучнівство». Переконана, що християни мають не тільки споживати інформацію в інтернеті, а й створювати змістовний контент, який буде якісно впливати на інших. Запрошую на навчання!

 

Альона Ткач,
директор програми «Медіаучнівство»

 

Про програму

Місія:
Місія спеціалізації «Медіаучнівство» – підготувати християнських лідерів та служителів до якісної взаємодії церкви із суспільством в інформаційному інтернет-просторі сьогодення.

Завдання:

 1. Навчити студентів організовувати та вести медіаслужіння, яке спрямоване на забезпечення внутрішніх та зовнішніх комунікаційних потреб церкви.
 2. Дати необхідні теоретичні знання та практичні навички для створення якісного медіапродукту, який відповідатиме технічним вимогам сучасного інформаційного простору.
 3. Забезпечити ґрунтовну теологічну підготовку, яка допоможе створювати змістовний якісний християнський медіаконтент.  
 4. Навчити працювати з текстами для різних інформаційних майданчиків та платформ, відповідаючи на актуальні запити суспільства з християнської точки зору.  
 5. Навчити правильно визначати свою цільову аудиторію, її соціальний і культурний контекст з метою ефективної комунікації задля поширення Царства Божого.
 6. Дати необхідні знання та інструменти для ефективного аналізу сучасного інформаційного простору, розвитку критичного мислення та забезпечення необхідного рівня медіаграмотності.  

Основні цінності:

 1. Ми цінуємо розуміння необхідності Великого доручення і несення Слова не лише у Церкві, а й поза її межами, використовуючи нові медіа як знаряддя поширення Істини.
 2. Ми цінуємо любов до ближнього на практиці, яка зокрема виявляється у постійному діалозі, розумінні та повазі до його особистості як в медійному просторі, так і нашому повсякденні.
 3. Ми цінуємо застосування здобутих знань у саме служінні, адже медіа є лише знаряддям, а не ціллю самою в собі.
 4. Ми цінуємо активне застосування здобутих знань, адже “запаливши світильник, ніхто не ставить його в сховок, ні під посудину, але на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло” (Лк. 11:33).

 

Як вступити

Абітурієнт базової програми навчання повинен відповідати наступним критеріям:

 1. Бути народженим згори, хрещеним по вірі (тобто в свідомому віці) і бути членом євангельської церкви.
 2. Погоджуватися з доктринальними твердженнями КБС і підписатися під ними (частина «Анкета абітурієнта»).
 3. Мати повну середню освіту.
 4. Надати всі необхідні документи.
 5. Продемонструвати академічні здібності.

Абітурієнт повинен заповнити і подати до академічного офісу всі вказані документи:

 1. Анкета абітурієнта (копії всіх документів про освіту: атестат про повну загальну середню освіту, диплом бакалавра, спеціаліста, магістра, включаючи додаток з оцінками і середній бал атестата; сертифікат ЗНО (за наявності); оригінали документів про освіту слід надати після зарахування до семінарії. Копія паспорта (головні сторінки і сторінка з інформацією про сімейний стан); копія ідентифікаційного коду)
 2. Рекомендації двох осіб, які не є родичами абітурієнта.
 3. Рекомендація пастора церкви, до якої належить абітурієнт.*

* – якщо абітурієнт є пастором, пасторську рекомендацію повинен заповнити керівник обласного об’єднання, а дві інші рекомендації – інші місцеві пастори.

Рекомендації вважаються дійсними протягом року від дати їх написання.

Всі необхідні документи потрібно надати в академічний офіс мінімум за тиждень днів до вибраної абітурієнтом дати вступу. Абітурієнт отримає запрошення на вступні іспити, лише коли будуть вчасно подані всі необхідні для вступу документи.

Вступні іспити проходитимуть дистанційно.

Після подання всіх документів, безпосередньо перед датою вступних іспитів з абітурієнтом зв’яжуться та нададуть детальну інформацію про розклад і порядок проведення іспиту та співбесіди.

Абітурієнт має заздалегідь потурбуватися, щоб у день іспиту він мав доступ до інтернету та мав можливість зв’язатися з приймальною комісією через Zoom.

Вступні іспити складаються з тесту на знання Біблії, української мови і співбесіди з приймальною комісією.

Зарахування в семінарію визначається за результатами тестів і співбесіди. Абітурієнти заохочуються до завершення навчання в інших навчальних закладах до вступу до КБС, оскільки навчання на наших програмах вимагає великих зусиль.

Абітурієнти, які мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра, будуть допущені до написання тесту на знання Біблії без проходження вступного іспиту з української мови (за умови подання копії відповідних документів).
Слідкуйсте за новинами в наших соцмережах: Instagram, Facebook

З усіх запитань пишіть на телеграм @kts_kyivseminary (063 842 3959). або на ел. адресу registrar@kts.org.ua

 

Вимоги до абітурієнтів з інших країн
КБС з радістю приймає іноземних абітурієнтів. При цьому ваші знання української мови мають дозволяти вам слухати лекції українською, або ж ви маєте бути готові вивчати мову для навчання у нас. Мова, якою ви маєте здавати письмові роботи може узгоджуватися з кожним викладачем окремо. Вступні іспити (тест на знання Біблії та граматика) ви можете здавати на ваш вибір українською або російською мовою. У випадку зарахування студенти-іноземці повинні самостійно забезпечити себе житлом у міжсесійний період або повертатися на цей час додому.

Навчальний план бакалавра

Навчальний план бакалавра програми «Медіаучнівство» передбачає два основні блоки дисциплін необхідні для зазначених завдань. Перший блок охоплює предмети теологічного спрямування, які формують необхідний фундамент для створення грамотного християнського контенту. До другого блоку належать дисципліни практичного характеру з галузі засобів масової інформації.

Курси спеціалізації:

MD 101 Нові медіа та їхня специфіка — вступ

Вступ до нових медіа вивчає їхні наріжні характеристики ‒ цифровий формат, інтерактивність і мультимедійність ‒ у зіставленні зі специфікою їхніх жанрів, мовлення та цільової аудиторії. Метою курсу є вироблення навичок свідомого підходу до сприйняття інформації в інтернеті, оволодіння засобами медіааналітики, уміння розпізнати правдиву та фейкову інформацію. Окрема увага в курсі приділяється вивченню впливу нових медіа на формування специфіки сучасного світогляду.

MD 102 Основи створення та редагування фотоконтенту

Практичний курс, який дає базові знання для розуміння основних принципів фотографування. Студент навчиться вибирати правильний ракурс, не забуваючи про десяток інших важливих правил. Дізнається про композицію кадру, важливість світла та що робити, коли світла недостатньо. Зрозуміє як використовувати максимально ефективно всі можливості власного смартфону для якісних і цікавих фото з подальшою публікацією в соціальних мережах.

MD 203 Тексти в цифрових медіа

Курс знайомить студентів із різними типами та видами текстів. Звертається увага на особливості написання текстів для нових медіа. Студенти вчитимуться виробляти власний авторський стиль письма, не забуваючи про структуру, композицію, вправляючись з різними стилістичними прийомами і засобами виразності. Мета курсу навчити студентів писати цікаво та просто на складні теми. 

MD 205 Основи сценаристики та сторітелінг

Сучасний світ любить історії. Через історії краще сприймається та запам’ятовується майже будь-яка інформація. Цей курс спрямований на засвоєння студентами теорії та методики сценарної майстерності та мистецтва розповіді історій. В практичній частині курсу студенти здобувають навички поетапної роботи над сценарієм — від творчого задуму, його наступної літературної основи та подальшого втілення. 

MD 304 Професійні навички роботи на камеру

Практичний курс, покликаний допомогти студентами подолати страх перед камерою, навчитися взаємодіяти з авдиторією, не бачачи людей перед собою. Окрема увага приділятиметься невербальній комунікації: положення тіла, жести, міміка. Важливим аспектом курсу є робота з голосом. 

MD 306 Основи створення відеоконтенту

 На цьому курсі студенти вивчають основи створення відео з врахуванням вимог сучасних соцмереж.

MD 307 Церква і публічна комунікація

На курсі розглядатимуться теми побудови репутації церкви чи християнської організації. Йтиметься про взаємодію локальної церковної громади із зовнішніми авдиторіями, державою та партнерами для побудови успішної комунікаційної стратегії, яка передбачає використання нових медіа та комунікаційних технологій. Окрема увага приділятиметься кризовій комунікації, змісту і правилам розробки антикризових стратегій.

MD 405 Основи маркетингу та SMM для церкви та НГО

Курс знайомить студентів з певними базовими поняттями маркетингу: стратегія, бачення, ціль, цінності та цільова авдиторія ‒ для ефективної побудови роботи будь-якої команди: чи то команда, яка відповідає за молодіжне, дитяче служіння чи команда, яка займається організацією нової церкви. Розкриватиметься тема візуальної ідентифікації та поняття бренду. Студенти аналізуватимуть наскільки розуміння та застосування певних складових маркетингу допомагає побудувати якісну комунікацію із суспільством для окремого церковного служіння чи помісної церкви загалом з огляду на сучасні цифрові реалії нашого життя.

MD 408 Візуальна комунікація

Теоретично-практичний курс передбачає вивчення основних естетичних принципів візуальної комунікації з наступним використанням їх в ході реалізації медійних мініпроектів різних жанрів. Особливу увагу в курсі приділено виробленню у студентів навичок усвідомлення залежності ефективності естетичних характеристик медійного продукту від контексту цільової аудиторії.

MD 409 Організація медіаслужіння в церкві

Протягом курсу студенти розбиратимуться що таке медіаслужіння, його складові: онлайн-трансляція, соцмережі, звук, світло. Планування медіаслужіння, як і будь-якого служіння в церкві: цілі, цінності, напрямки.  

BS 402 Біблія і сучасний світ

Протягом курсу студенти розглядатимуть роль Біблії в сучасній думці і суспільстві. Студенти будуть досліджувати, як Біблія застосовується в конкретних життєвих ситуаціях сьогодення.  

Біблійно-богословські курси:

GS 101 Вступний курс

Знайомство з академічним життям в Київській богословській семінарії. Центральне місце відведене процесу написання роботи, особливо дослідницької, використанню комп’ютера, програми Microsoft Word, інтернету, бібліотеки, а також розпорядженню часом та творчому мисленню. В курс включено зустрічі та знайомства з директорами програм, викладачами і працівниками семінарії.

GS 102 Граматика

Огляд граматики української і російської мов допомагає прищепити любов до рідної мови та підготувати студентів до вивчення герменевтики, біблійних мов, а також до використання лінгвістичних навичок та знань граматики під час особистого вивчення Біблії.

GS 115 Критичне мислення та письмо 1

Даний курс є вступом до досліджень і критичного мислення. Курс знайомить студентів із процесом проведення дослідження та розвитком логічного судження та аргументації. Більша частина курсу присвячена практичним завданням для формування навичок, необхідних для проведення біблійних та історичних досліджень. Багато завдань курсу орієнтовані на проведення досліджень і розвиток мислення, що можна використовувати як в служінні, так і в академічному дослідженні під час написання дослідницьких робіт.

BE 101 Герменевтика

Практичний курс знайомить студентів з основоположними методами вивчення Біблії і необхідними кроками в її тлумаченні. Мета - допомогти студентам розуміти Біблію, ефективно використовувати її в своєму житті, а далі в своєму служінні (Езд. 7:10).

OT 101 Огляд Старого Заповіту 1

Даний курс є оглядом старозаповітних книг, від Буття до Книги Естер. Огляд включає вивчення важливих критичних, історичних, герменевтичних і богословських питань.

OT 102 Огляд Старого Заповіту 2

Даний курс є оглядом старозаповітних книг, від Книги Йова до Книги пророка Малахії. Огляд включає вивчення важливих критичних, історичних, герменевтичних і богословських питань.

NT 201 Огляд Нового Заповіту 1

Знайомство з періодом між Заповітами та огляд чотирьох Євангелій, Дій, Послань Петра та Іванна. Курс розглядає питання критики, історії, герменевтики і богослов'я в межах кожної книги.

NT 202 Огляд Нового Заповіту 2

Даний курс є продовженням огляду Нового Заповіту. Особлива увага приділяється вступу до Послань Павла, Якова, Євреїв, Юди та Об’явлення, а також змісту даних книг. Цей курс розглядає питання критики, історії, герменевтики і богослов'я в межах кожної книги. Також курс присвячений питанням авторства, датування і мети написання кожної книги.

PT 204 Гомілетика 1

Студенти детально вивчатимуть засади підготовки проповіді і проповідування, що підносить Бога. В курс входять основні кроки складання експозиційних проповідей, починаючи з детальної екзегетики уривка для виведення екзегетичної ідеї, визначення гомілетичної ідеї, складання плану проповіді, додаткового матеріалу (застосування, ілюстрації, переходи, вступ, завершення тощо) і завершуючи двома короткими проповідями перед аудиторією. Особливий акцент робиться на експозиційну проповідь.

PT 304 Гомілетика 2

Курс пропонує поглиблене вивчення теорії усної комунікації та додаткових навичок, необхідних для ефективного служіння через проповідь. Особлива увага приділяється підготовці окремих проповідей, серій проповідей і проповідей з особливих нагод. Студенти також ближче познайомляться з процесом підготовки та стилями проповідування відомих проповідників минулого й сучасності.

GS 301 Публічні виступи

А даному курсі робиться акцент на практичні навички ефективного публічного виступу. Курс вивчає підготовку промови, виступ, усні презентації в різних ситуаціях під час церковних служінь. Студенти дізнаються про динаміку малої групи та про навички, необхідні куратору малої групи. Студенти виявитимуть здатність проводити зібрання малої групи, а також виголосять дві промови, в яких продемонструють ретельну підготовку та вдалий виступ.

TH 201 Богослов’я 1

Курс вивчає вихідні передумови, цілі та засоби вивчення богослов'я. Розглядає вчення про божественне об’явлення людству: різні засоби Божого об’явлення, Біблію як унікальне богонатхненне послання Бога; вчення про безпомилковість і достатність Старого і Нового Заповітів. Також буде вивчатися вчення про існування Бога, Його особисту та триєдину природу, божественні атрибути і працю. Особлива увага приділятиметься функції Отця в творенні і провидінні. Попередні вимоги: BE 101 Герменевтика

TH 202 Богослов’я 2

Курс розглядає питання богословської антропології: створення і вік людства, людина як образ Божий, особливі стосунки між чоловіком і жінкою перед Богом та суспільством, психологічна та фізична складові людини. Також вивчається тема гріховності людини: проблема зла, наслідки гріха і доктрина про першорідний гріх. В останній частині курсу буде розглянуте вчення про ангелів: створення, служіння та призначення ангелів, доктрина про злі ангели, сатану та протистояння віруючої людини сатані та його демонам.

TH 301 Богослов’я 3

иста, Його непогрішність, земне служіння та викупне значення Його страждань, воскресіння і вознесіння. Студенти розглянуть порядок застосування та умови спасіння у Христі: божественні та людські аспекти спасіння (обрання, напередвизначення, покликання, віра, навернення, покаяння); доктрини про відродження, виправдання та освячення.

TH 302 Богослов’я 4

Курс вивчає роботу Духа Святого в справі спасіння у Христі стосовно Церкви, включаючи збудування та ствердження Церкви як Тіла Христового, організацію, функціонування, богослужіння та призначення Церкви відповідно до Божих цілей. Особливий акцент буде зроблено на природі та практичному застосуванні духовних дарів відповідно до призначення Церкви. Розкриватиметься Божа мета стосовно Царства та майбутні події, пов’язані з долею історії та окремих осіб, включаючи різні стадії другого пришестя Христа, тисячолітнє царювання Христа, воскресіння людей, суди та вічне місто. 

CH 301 Історія Церкви 1

Даний курс пропонує огляд історії Церкви від її заснування до початку Реформації. Студенти дізнаються про життя та богослов'я християнської церкви, а також про головні події, що сформували Західну та Східну Церкву в перші 1 500 років.

CH 302 Історія Церкви 2

Даний курс розглядає історію, життя та богослов'я християнської Церкви в Європі та Північній Америці від Реформації до наших днів. Окрім цього, студенти познайомляться з важливими провідниками та подіями часів Реформації та після неї, а також дізнаються про основні рухи богословської думки останніх 500 років.

WM 410 Всесвітні місії і Церква

Даний курс покликаний скеровувати наших майбутніх пасторів, молодіжних керівників, вчителів та інших служителів до більш місіонерського погляду на служіння і церкву.

BE 146 Експозиція Послання до римлян

Курс є вивченням Послання до римлян з метою розуміння аргументації і змісту даного твору. Студенти будуть ознайомленні з різними богословськими темами і їх представленням у листі. Особлива увага буде зосереджена на історико-культурному контексті та меті написання послання.

PT 306 Духовне керівництво для жінок

Даний курс розроблений для студенток, які виконують лідерські обов’язки в місцевих церквах та бажають зростати в духовному житті. Курс допоможе їм оцінити свої сильні та слабкі сторони, мотиви, вміння поводитися зі Словом Божим, а також соціальні навички в роботі з іншими віруючими. Курс дає можливість студенткам зростати в лідерських навичках завдяки інструментам вирішення проблем, підтримування «вогню» та зростання в основних духовних дисциплінах.

PT 302 Біблійне душеопікунство

Даний курс пропонує загальний вступ в особисте служіння душеопікунства. Початок курсу присвячений обговоренню основоположних принципів біблійного консультування, які виокремлюють його з-поміж інших систем консультування. Після цього курс відстежує та дає оцінку сучасній історії руху біблійного душеопікунства. Курс також пояснює динаміку біблійних змін та презентує головні складові процесу біблійного консультування (душеопікунства), щоб студент зміг отримати практичну, побудовану на Біблії, схему для допомоги людям. Особлива увага буде приділятися таким важливим аспектам: як побудувати стосунки під час душеопіки, як подарувати надію, як збирати та тлумачити інформацію та як мотивувати людину прагнути довготривалих змін. Врешті буде вивчатися низка найбільш розповсюджених проблем, з якими стикаються потребуючі душеопікунства.

PT 402 Християнське богослов’я і духовне життя

Курс призначений для того, щоб допомогти студентам зрозуміти, яку роль відіграє Святий Дух, Писання, богослов'я, церква, духовні дисципліни, поклоніння, власні бажання і воля в духовному зростанні й ефективності служіння. Звертається увага на наступні питання: «Який вплив на інших здійснює характер? Якими мають бути наші заохочення до святості? Чи задоволений Бог нами, якщо ми не досконалі?» Студенти познайомляться з розумінням духовності в різних конфесіях і традиціях християнства, як стимул до більшого уподібнення до Христа.

PT 401 Eтика

Курс презентує огляд принципів християнської поведінки, представленої в Писанні, історії Церкви і сучасному християнстві. Практична мета курсу полягає в тому, щоб допомогти студентам оцінити та розвинути власний характер, а також сформувати духовні цінності, які визначатимуть метод та мотивацію в служінні для того, щоб готувати бездоганних учнів. Будуть розглядатися важливі питання сучасності: аборти, евтаназія, генетика тощо.