Директор програми

В час стрімких змін у світі, при тотальному переході багатьох сфер життя в онлайн режим проповідь, християнське навчання чи апологетика в медіапросторі стають невід'ємною частиною духовного формування та спілкування. Програма дає відповіді на наріжні питання професійної підготовки до медіаучнівства. Чим відрізняється проповідь через відео та онлайн від проповіді за кафедрою в церкві? Як вести дискусію, коли цільова аудиторія присутня лише у віртуальному просторі? Як зробити якісний християнський медіапродукт, щоб він не загубився серед сучасного потоку інформації? Програма медіаучнівства готує проповідників, апологетів та християнських освітян, які спеціалізуються на медіакомунікації. Студентів навчать не лише створювати якісний християнський медіа-контент, а й представляти його в медійному просторі Інтернету, телебачення та радіо.

 

Андрій Каустов,
директор програми «Медіаучнівство»

 

Про програму

Місія:
Місія спеціалізації «Медіаучнівство» – навчити и підготувати проповідників, апологетів та християнських освітян, які спеціалізуються на комунікації в нових медіа. Дисципліни програми навчать студентів не лише створювати якісний християнський медіаконтент, а представляти його в медійному просторі Інтернету відповідно до специфіки провідних засобів обміну інформацією онлайн — соцмереж та відеохостингу.

Завдання:

Студенти, навчаючись на програмі «Медіаучнівство»:

 1. Отримають ґрунтовні теологічні знання необхідні для створення якісного християнського медійного контенту.
 2. Будуть мати необхідні риторичні навички медіакомунікації, щоб спілкуватися з масовою аудиторією та мотивувати її задля несення Слова і зростання у вірі.
 3. Матимуть необхідні фахові вміння з написання сценаріїв, статей, записів чи дописів у блогах на християнську тематику. 
 4. Будуть вміти створювати власні відеоматеріали з наступним поширенням онлайн та професійним управлінням відеоканалами онлайн.
 5. Зможуть правильно визначати свою цільову аудиторію, її соціальний і культурний контекст з метою ефективної комунікативної взаємодії задля несення Слова і зростання у вірі.

Основні цінності:

 1. Ми цінуємо розуміння необхідності Великого доручення і несення Слова не лише у Церкві, а й поза її межами, використовуючи нові медіа як знаряддя поширення Істини.
 2. Ми цінуємо любов до ближнього на практиці, яка зокрема виявляється у постійному діалозі, розумінні та повазі до його особистості як в медійному просторі, так і нашому повсякденні.
 3. Ми цінуємо застосування здобутих знань у саме служінні, адже медіа є лише знаряддям, а не ціллю самою в собі.
 4. Ми цінуємо активне застосування здобутих знань, адже “запаливши світильник, ніхто не ставить його в сховок, ні під посудину, але на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло” (Лк. 11:33).

 

Як вступити

Абітурієнт базової програми навчання повинен відповідати наступним критеріям:

 1. Бути народженим згори, хрещеним по вірі (тобто в свідомому віці) і бути членом євангельської церкви принаймні два роки.
 2. Погоджуватися з доктринальними твердженнями КБС і підписатися під ними (частина «Анкета абітурієнта»).
 3. Мати повну середню освіту.
 4. Надати всі необхідні документи.
 5. Продемонструвати академічні здібності.

Абітурієнт повинен заповнити і подати до академічного офісу всі нижчевказані документи:

 1. Анкета абітурієнта
 2. Есе 
 3. Рекомендації двох осіб, які не є родичами абітурієнта.
 4. Рекомендація пастора церкви, до якої належить абітурієнт.*
 5. Копії усіх документів про освіту (атестат про повну загальну середню освіту, диплом бакалавра, спеціаліста, магістра, включаючи додаток з оцінками і середній бал атестата), сертифікат ЗНО (за наявності); оригінали слід надати після зарахування до семінарії.
 6. Медична довідка для вступників у вуз (форма 086\о).
 7. Копія паспорта (головні сторінки і сторінка з інформацією про сімейний стан).
 8. Копія ідентифікаційного коду.
 9. Дві фотографії, розмір 3х4 см.

* – якщо абітурієнт є пастором, пасторську рекомендацію повинен заповнити керівник обласного об’єднання, а дві інші рекомендації – інші місцеві пастори.

Рекомендації вважаються дійсними протягом року від дати їх написання.

Всі необхідні документи потрібно надати в академічний офіс мінімум за тиждень днів до вибраної абітурієнтом дати вступу. Абітурієнт отримає запрошення на вступні іспити, лише коли будуть вчасно подані всі необхідні для вступу документи.

Для онлайн заповнення анкети і подачі документів тисніть тут

Дати вступних іспитів повідомимо пізніше.
 

У зв’язку з карантинними обмеженнями та воєнними діями, вступні іспити проходитимуть дистанційно.
Для цього абітурієнт має повністю заповнити анкету онлайн (за посиланням вище) або надіслати скан-копії всіх вищевказаних документів (скановані документи повинні бути у гарній якості та читабельними) на телеграм @kts_kyivseminary (063 842 3959). або на ел. адресу registrar@kts.org.ua 
Після подання всіх документів, безпосередньо перед датою вступних іспитів з абітурієнтом зв’яжуться та нададуть детальну інформацію про розклад і порядок проведення іспиту та співбесіди.
Абітурієнт має заздалегідь потурбуватися, щоб у день іспиту він мав доступ до інтернету та мав можливість зв’язатися з приймальною комісією через Zoom.

Вступні іспити складаються з тесту на знання Біблії, української або російської мови і співбесіди з приймальною комісією.

Зарахування в семінарію визначається за результатами тестів і співбесіди. Абітурієнти заохочуються до завершення навчання в інших навчальних закладах до вступу до КБС, оскільки навчання на наших програмах вимагає великих зусиль.

Абітурієнти, які мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра, будуть допущені до написання тесту на знання Біблії без проходження вступного іспиту з української і російської мов (за умови подання копії відповідних документів).

Вимоги до абітурієнтів з інших країн

КБС з радістю приймає іноземних абітурієнтів. Якщо абітурієнт не має можливості приїхати на вступні іспити, він може пройти співбесіду з директором вибраної програми, використовуючи телефонний зв'язок або skype-конференцію (бажано). У разі успішного проходження співбесіди абітурієнт матиме тест на знання Біблії та російської мови після приїзду під час першої осінньої сесії. У випадку зарахування студенти-іноземці повинні самостійно забезпечити себе житлом у міжсесійний період або повертатися на цей час додому.

Навчальний план бакалавра

Навчальний план бакалавра програми «Медіаучнівство» передбачає два основні блоки дисциплін необхідні для зазначених завдань. Перший блок охоплює предмети теологічного спрямування, які формують необхідний фундамент для створення грамотного християнського контенту. До другого блоку належать дисципліни практичного характеру з галузі засобів масової інформації.

Курси спеціалізації:

MD 101 Нові медіа та їхня специфіка — вступ

Вступ до нових медіа вивчає їхні наріжні характеристики ‒ цифровий формат, інтерактивність і мультимедійність ‒ у зіставленні зі специфікою їхніх жанрів, мовлення та цільової аудиторії. Метою курсу є вироблення навичок свідомого підходу до створення комунікативних стратегій, спрямованих на цільову аудиторію у відповідності до особливостей окремих медійних різновидів. Окрема увага в курсі приділяється вивченню впливу нових медіа на формування специфіки сучасного світогляду.

MD 206 Етика нових медіа

Теоретично-практичний курс спрямований на вивчення на теоретичному рівні принципів застосування християнської етики в медійному просторі з подальшим виробленням та засвоєнням відповідних етичних навичок на практиці шляхом тематичного дослідження та вирішення конкретних проблемних ситуацій в медійному просторі, зокрема, маніпуляції, фейкова інформація та мова ненависті в християнському дискурсі.

MD 103 Контекстуальна теологія та основи аналізу цільової аудиторії

Теоретично-практичний курс спрямований на вивчення наріжних аспектів історичного, культурного, релігійного, соціального, вікового та ґендерного контекстів в Україні, які впливають на ефективність християнських дискурсів ‒ проповідницького, апологетичного та освітнього. Практична частина курсу спрямована на вироблення у студентів інструментарію аналізу відповідної цільової аудиторії та підготовці у відповідності до її специфіки відповідних мовленнєвих стратегій і тактик несення Слова.

MD 204 Створення та редагування письмових медійних жанрів

MD 205 Основи сценаристики

Навчальна дисципліна спрямована на засвоєння студентами теорії та методики сценарної майстерності з урахуванням специфіки нових медіа. В практичній частині курсу студенти здобувають навички поетапної роботи над сценарієм — від творчого задуму, його наступної літературної основи та подальшого втілення. Окрему увагу в курсі приділено таким практичним аспектам роботи над проектом як складання творчої заявки та сценарного плану.

MD 102 Створення й редагування фото та відеоматеріалів. Частина 1

Практичний курс навчає студентів наріжним аспектам професійного процесу фото та відеозйомки з наступним редагуванням отриманих матеріалів відповідно до їхнього цільового призначення в нових медіа.

MD 307 Створення й редагування фото та відеоматеріалів. Частина 2

Практичний курс навчає студентів наріжним аспектам професійного процесу фото та відеозйомки з наступним редагуванням отриманих матеріалів відповідно до їхнього цільового призначення в нових медіа.

MD 308 Технічні основи створення та ведення власного блогу

Практичний курс спрямований на вивчення основ мов програмування задля створення власного блогу в інтернеті, присвяченого християнській тематиці з наступною реалізацією індивідуального проекту на практиці.

MD 309 Естетика медіадизайну

Теоретично-практичний курс передбачає вивчення основних естетичних принципів візуальної комунікації з наступним використанням їх в ході реалізації медійних мініпроектів різних жанрів. Особливу увагу в курсі приділено виробленню у студентів навичок усвідомлення залежності ефективності естетичних характеристик медійного продукту від контексту цільової аудиторії.

MD 410 Професійні навички роботи на камеру

Практичний курс передбачає вироблення у студента навичок вільної комунікації з аудиторією за посередництвом відео. Курс ставить наголос як на змістовому вербальному аспекті комунікації, так і на його формальних показниках — комунікації невербальній.

MD 411 Основи Інтернет маркетингу та піару

Біблійно-богословські курси:

GS 101 Вступний курс

Знайомство з академічним життям в Київській богословській семінарії. Центральне місце відведене процесу написання роботи, особливо дослідницької, використанню комп’ютера, програми Microsoft Word, інтернету, бібліотеки, а також розпорядженню часом та творчому мисленню. В курс включено зустрічі та знайомства з директорами програм, викладачами і працівниками семінарії.

GS 102 Граматика

Огляд граматики української і російської мов допомагає прищепити любов до рідної мови та підготувати студентів до вивчення герменевтики, біблійних мов, а також до використання лінгвістичних навичок та знань граматики під час особистого вивчення Біблії.

GS 115 Критичне мислення та письмо 1

Даний курс є вступом до досліджень і критичного мислення. Курс знайомить студентів із процесом проведення дослідження та розвитком логічного судження та аргументації. Більша частина курсу присвячена практичним завданням для формування навичок, необхідних для проведення біблійних та історичних досліджень. Багато завдань курсу орієнтовані на проведення досліджень і розвиток мислення, що можна використовувати як в служінні, так і в академічному дослідженні під час написання дослідницьких робіт.

BE 101 Герменевтика

Практичний курс знайомить студентів з основоположними методами вивчення Біблії і необхідними кроками в її тлумаченні. Мета - допомогти студентам розуміти Біблію, ефективно використовувати її в своєму житті, а далі в своєму служінні (Езд. 7:10).

OT 101 Огляд Старого Заповіту 1

Даний курс є оглядом старозаповітних книг, від Буття до Книги Естер. Огляд включає вивчення важливих критичних, історичних, герменевтичних і богословських питань.

OT 102 Огляд Старого Заповіту 2

Даний курс є оглядом старозаповітних книг, від Книги Йова до Книги пророка Малахії. Огляд включає вивчення важливих критичних, історичних, герменевтичних і богословських питань.

NT 201 Огляд Нового Заповіту 1

Знайомство з періодом між Заповітами та огляд чотирьох Євангелій, Дій, Послань Петра та Іванна. Курс розглядає питання критики, історії, герменевтики і богослов'я в межах кожної книги.

NT 202 Огляд Нового Заповіту 2

Даний курс є продовженням огляду Нового Заповіту. Особлива увага приділяється вступу до Послань Павла, Якова, Євреїв, Юди та Об’явлення, а також змісту даних книг. Цей курс розглядає питання критики, історії, герменевтики і богослов'я в межах кожної книги. Також курс присвячений питанням авторства, датування і мети написання кожної книги.

PT 204 Гомілетика 1

Студенти детально вивчатимуть засади підготовки проповіді і проповідування, що підносить Бога. В курс входять основні кроки складання експозиційних проповідей, починаючи з детальної екзегетики уривка для виведення екзегетичної ідеї, визначення гомілетичної ідеї, складання плану проповіді, додаткового матеріалу (застосування, ілюстрації, переходи, вступ, завершення тощо) і завершуючи двома короткими проповідями перед аудиторією. Особливий акцент робиться на експозиційну проповідь.

PT 304 Гомілетика 2

Курс пропонує поглиблене вивчення теорії усної комунікації та додаткових навичок, необхідних для ефективного служіння через проповідь. Особлива увага приділяється підготовці окремих проповідей, серій проповідей і проповідей з особливих нагод. Студенти також ближче познайомляться з процесом підготовки та стилями проповідування відомих проповідників минулого й сучасності.

GS 301 Публічні виступи

А даному курсі робиться акцент на практичні навички ефективного публічного виступу. Курс вивчає підготовку промови, виступ, усні презентації в різних ситуаціях під час церковних служінь. Студенти дізнаються про динаміку малої групи та про навички, необхідні куратору малої групи. Студенти виявитимуть здатність проводити зібрання малої групи, а також виголосять дві промови, в яких продемонструють ретельну підготовку та вдалий виступ.

TH 201 Богослов’я 1

Курс вивчає вихідні передумови, цілі та засоби вивчення богослов'я. Розглядає вчення про божественне об’явлення людству: різні засоби Божого об’явлення, Біблію як унікальне богонатхненне послання Бога; вчення про безпомилковість і достатність Старого і Нового Заповітів. Також буде вивчатися вчення про існування Бога, Його особисту та триєдину природу, божественні атрибути і працю. Особлива увага приділятиметься функції Отця в творенні і провидінні. Попередні вимоги: BE 101 Герменевтика

TH 202 Богослов’я 2

Курс розглядає питання богословської антропології: створення і вік людства, людина як образ Божий, особливі стосунки між чоловіком і жінкою перед Богом та суспільством, психологічна та фізична складові людини. Також вивчається тема гріховності людини: проблема зла, наслідки гріха і доктрина про першорідний гріх. В останній частині курсу буде розглянуте вчення про ангелів: створення, служіння та призначення ангелів, доктрина про злі ангели, сатану та протистояння віруючої людини сатані та його демонам.

TH 301 Богослов’я 3

иста, Його непогрішність, земне служіння та викупне значення Його страждань, воскресіння і вознесіння. Студенти розглянуть порядок застосування та умови спасіння у Христі: божественні та людські аспекти спасіння (обрання, напередвизначення, покликання, віра, навернення, покаяння); доктрини про відродження, виправдання та освячення.

TH 302 Богослов’я 4

Курс вивчає роботу Духа Святого в справі спасіння у Христі стосовно Церкви, включаючи збудування та ствердження Церкви як Тіла Христового, організацію, функціонування, богослужіння та призначення Церкви відповідно до Божих цілей. Особливий акцент буде зроблено на природі та практичному застосуванні духовних дарів відповідно до призначення Церкви. Розкриватиметься Божа мета стосовно Царства та майбутні події, пов’язані з долею історії та окремих осіб, включаючи різні стадії другого пришестя Христа, тисячолітнє царювання Христа, воскресіння людей, суди та вічне місто. 

CH 301 Історія Церкви 1

Даний курс пропонує огляд історії Церкви від її заснування до початку Реформації. Студенти дізнаються про життя та богослов'я християнської церкви, а також про головні події, що сформували Західну та Східну Церкву в перші 1 500 років.

CH 302 Історія Церкви 2

Даний курс розглядає історію, життя та богослов'я християнської Церкви в Європі та Північній Америці від Реформації до наших днів. Окрім цього, студенти познайомляться з важливими провідниками та подіями часів Реформації та після неї, а також дізнаються про основні рухи богословської думки останніх 500 років.

WM 410 Всесвітні місії і Церква

Даний курс покликаний скеровувати наших майбутніх пасторів, молодіжних керівників, вчителів та інших служителів до більш місіонерського погляду на служіння і церкву.

BE 146 Експозиція Послання до римлян

Курс є вивченням Послання до римлян з метою розуміння аргументації і змісту даного твору. Студенти будуть ознайомленні з різними богословськими темами і їх представленням у листі. Особлива увага буде зосереджена на історико-культурному контексті та меті написання послання.

PT 306 Духовне керівництво для жінок

Даний курс розроблений для студенток, які виконують лідерські обов’язки в місцевих церквах та бажають зростати в духовному житті. Курс допоможе їм оцінити свої сильні та слабкі сторони, мотиви, вміння поводитися зі Словом Божим, а також соціальні навички в роботі з іншими віруючими. Курс дає можливість студенткам зростати в лідерських навичках завдяки інструментам вирішення проблем, підтримування «вогню» та зростання в основних духовних дисциплінах.

PT 302 Біблійне душеопікунство

Даний курс пропонує загальний вступ в особисте служіння душеопікунства. Початок курсу присвячений обговоренню основоположних принципів біблійного консультування, які виокремлюють його з-поміж інших систем консультування. Після цього курс відстежує та дає оцінку сучасній історії руху біблійного душеопікунства. Курс також пояснює динаміку біблійних змін та презентує головні складові процесу біблійного консультування (душеопікунства), щоб студент зміг отримати практичну, побудовану на Біблії, схему для допомоги людям. Особлива увага буде приділятися таким важливим аспектам: як побудувати стосунки під час душеопіки, як подарувати надію, як збирати та тлумачити інформацію та як мотивувати людину прагнути довготривалих змін. Врешті буде вивчатися низка найбільш розповсюджених проблем, з якими стикаються потребуючі душеопікунства.

PT 402 Християнське богослов’я і духовне життя

Курс призначений для того, щоб допомогти студентам зрозуміти, яку роль відіграє Святий Дух, Писання, богослов'я, церква, духовні дисципліни, поклоніння, власні бажання і воля в духовному зростанні й ефективності служіння. Звертається увага на наступні питання: «Який вплив на інших здійснює характер? Якими мають бути наші заохочення до святості? Чи задоволений Бог нами, якщо ми не досконалі?» Студенти познайомляться з розумінням духовності в різних конфесіях і традиціях християнства, як стимул до більшого уподібнення до Христа.

PT 401 Eтика

Курс презентує огляд принципів християнської поведінки, представленої в Писанні, історії Церкви і сучасному християнстві. Практична мета курсу полягає в тому, щоб допомогти студентам оцінити та розвинути власний характер, а також сформувати духовні цінності, які визначатимуть метод та мотивацію в служінні для того, щоб готувати бездоганних учнів. Будуть розглядатися важливі питання сучасності: аборти, евтаназія, генетика тощо.

Вимоги до практикуму:  
MD 105 Усна історія 1 
MD 207 Усна історія 2 
MD 310 Апологетика онлайн 
MD 412 Освіта онлайн