Семінар-тренінг був організований Інститутом церковного служіння, Київською богословською семінарією та міжнародною місією «Ресурси лідерства». Це був 2 -й семінар із шести, які планується провести протягом трьох років в Київській області. Пастори церков з різних міст та селищ центральної України змогли відвідати цей семінар, оновити свої знання, заглибитися у вивчення біблійного тексту (2 Тимофія) та по-новому подивитися на вже давно знайомі тексти. «Це дійсно як подих свіжого повітря для нас бути на такому семінарі, і я вже запланував декілька проповідей на основі цієї книги», – сказав після тренінгу пастор месіанської церкви Віктор Мураль-Сікорський.  

Багато часу на семінарі було присвячено роботі над текстом, під час якої наголошувалося на важливості триматися лише тексту Писання, не відхиляючись від нього ні в який бік. Також учасники познайомилися із методом та принципами роботи над текстом та застосуванням на практиці таких понять, як жанр, структура, богослов’я тощо. Наступний семінар планується провести в листопаді 2017 р. по Книзі Буття.