Resources

  Конференція: "Служіння людям з психічними діагнозами" пройшла 9 вересня 2017 на базі церкви "Переображення" м. Київ. Організатор Київська богословська семінарія.
  Спікери:

  • Курт Грейді (Kurt P. Grady), пастор-душеопікун, доктор фармацевтики (Pharm. D., MBA), співавтор книг «Оманливий діагноз: коли гріх називають хворобою» (Deceptive Diagnosis: When Sin is Called Sickness) і «Синдром дефіциту уваги і гіперактивності: Оманливий діагноз» (ADHD: Deceptive Diagnosis), викладач.
  • Андрій Мурзін, заступник директора магістерської програми біблійного душеопікунства.
    

  Проект «До першоджерел Реформації» передбачає проведення низки освітніх заходів, спрямованих на ознайомлення євангельських християн з історією Церкви часів Реформації, з богословськими поглядами ключових осіб протестантського руху, з впливом Реформації на освіту, тлумачення Біблії, а також з розвитком протестантського руху на заході України.

  6-10 лютого 2017 року
  Відкритий курс лекцій з історії Церкви періоду Реформації.

  Лекція 1

  Лекція 2

  Лекція 3

  Лекція 4

  Викладач: Ріст Енді.
  Дата: 6-10 лютого 2017 року
  Місце: Київська богословська семінарія.
  Час: за розкладом.
  Обов’язкова реєстрація до початку курсу (registrar@kts.org.ua).
  ________________________________________
  9 лютого 2017 року
  Відкрита лекція «Реформація та освіта».
  Доповідач: д-р Перхай Річард, Маряш Віталій.
  Лекція присвячена розгляду наступних питань: огляд історичного фону освітньої системи, що існувала до періоду Реформації, освітньої підготовки, яку здобули Лютер, Кальвін і Цвінглі, та їх впливу на освітню систему в межах їх діяльності як в церкві, так і в суспільстві. Заключна частина лекції включатиме вплив Лютера, Кальвіна та Цвінглі на церкву та суспільство в сфері освіти, а також підніматиме питання про те, чи сучасна українська церква та суспільство розвивалися чи занепали, спираючись на спадок Реформації.
  Дата: 9 лютого 2017 року.
  Місце: Київська богословська семінарія.
  Час: 18:30-21:00.
  ________________________________________
  30 березня 2017 року
  Відкрита лекція «Вплив Реформації на тлумачення Біблії».
  Доповідачі: д-р Перхай Річард, Ткаченко Ростислав.
  У вступній частині лекції буде представлений стислий опис історичного контексту методів тлумачення в пізній середньовічний період. Під час лекції буде розкрите питання основоположного поняття Sola Scriptura як формальної причини Реформації, а також як поняття Sola Scriptura мало вирішальне значення в просуванні індивідуального вивчення (та тлумачення) Біблії серед реформаторів (Лютер, Кальвін, Цвінглі). Лекція побіжно включатиме питання реакції на Реформацію з боку католицької та православної Церкви. Доповідачі говоритимуть про засади тлумачення Біблії, якими керувалися реформатори, та про вплив Реформації на тлумачення біблійного тексту сьогодні.
  Дата: 30 березня 2017 року.
  Місце: Київська богословська семінарія.
  Час: 18:30-21:00.
  ________________________________________
  27 квітня 2017 року
  Відкрита лекція «Еклезіологія Апостола Павла в працях Лютера».
  Доповідач: Ніколаєв Володимир.
  Відкрита лекція спрямована на розкриття розуміння Лютером церковного устрою громад, заснованих Павлом, з метою покращення діяльності сучасних євангельських церков.
  Дата: 27 квітня 2017 року.
  Місце: Київська богословська семінарія.
  Час: 18:30-21:00.
  ________________________________________
  24 травня 2017 року
  Презентації PowerPoint на тему Реформації.
  Доповідач: Д-р Борисов Едуард.
  Ресурс для церковного служіння.
  Мета даного проекту – висвітлення історичного контексту і процесів, пов’язаних з Реформацією. Проект складається з серії коротких 15-20-хвилинних уроків, які можна використовувати в помісних церквах для висвітлення причин та суті Реформації. Матеріали містять слайди презентації PowerPoint та супутні нотатки доповідача. Матеріали будуть у вільному доступі після їх презентації в Київській богословській семінарії 24 травня.
  Дата: 24 травня 2017 року.
  Місце: Київська богословська семінарія.
  Час: 18:30-21:00.
  ________________________________________
  28 вересня 2017 року
  Відкрита лекція «Реформація на Західній Україні».
  Доповідачі: Маряш Віталій, Демчук Олег.
  У цьому проекті автори прагнуть висвітлити події Реформації на території Західної України. Будуть розглянуті передумови виникнення Реформації, загальний історичний фон подій, значення і вплив цього явища на тогочасних людей. Значну увагу також буде приділено розгляду причин невдачі Реформації. На довершення, буде здійснена спроба виявити важливі уроки для теперішньої Церкви та суспільства.
  Дата: 28 вересня 2017 року.
  Місце: Київська богословська семінарія.
  Час: 18:30-21:00.
  ________________________________________
  Вересень 2017 року (узгодження дати – лютий 2017 року).
  Відкритий курс «Богослов’я 3»: сотеріологічні аспекти Кальвіна, Цвінглі та Лютера.
  Викладач: Маряш Віталій.
  Дата: вересень 2017 року.
  Місце: Київська богословська семінарія.
  Час: за розкладом.
  Попередня реєстрація обов’язкова (registrar@kts.org.ua).
  ________________________________________
  31 жовтня 2017 року
  Відкрита лекція «Кальвін – пастор. Лютер – чоловік та батько».
  Доповідачі: д-р Ерхард Джим, Ріст Енді.
  Дата: 31 жовтня 2017 року.
  Місце: Київська богословська семінарія.
  Час: 18:30-21:00.

  Данный курс представит обзор видов ограниченных способностей, взгляд на понимание ограниченных способностей, цель служения. Курс поможет понять как начать служение, найти учителей и работать с семьями, и как восполнить нужды людей с ограниченными способностями. Библейские ссылки на ограниченные способности будут использоваться с целью формирования понимания и принятия людей с ограниченными способностями.

  Помочь служителям церкви понимать роль Священного Писания и библейского консультирования для душепасторской опеки часто диагностируемых так называемыми психическими и психиатрическими болезнями, понять взаимодействие между душепопечением и медициной – цель конференции.

  Темы конференции:
  • Разница и связь между библейским понятием «сердце» и анатомическим – «мозг».
  • Достаточность Слова Божьего для решения человеческих проблем, в частности – проблем, которые в мире считают «болезнями».
  • Библейский подход к таким диагнозам как шизофрения, тревога, депрессия, биполярное расстройство (маниакально-депрессивный психоз), гнев и т.д..
  • Что такое «химический дисбаланс мозга»?
  • Библейский взгляд на злоупотребление химическими веществами.

  Царствование во веки веков: Вопросы библейской эсхатологии

  «Скажи нам, когда это произойдет, и какое знамение укажет на Твое возвращение и на конец нынешнего мира?» (Мф. 24:3б)

  Христианство – историческая вера. Мы призваны к тому, чтобы помнить, ценить и жить во свете тех великих дел, которые Бог совершил в истории. Но христианство также является верой, обращающей внимание на будущее. Бог учредил план для этого мира, и в Иисусе Он начал его осуществление. Окончательным исполнением Его плана является возвращение Иисуса, чтобы царствовать, и мы живем во свете славного Второго Пришествия нашего Господа.

  Эсхатология – это исследование «последних событий», или «последнего времени». За исключением общих эсхатологических истин, упомянутых ранее, имеется бессчётное количество вопросов у верующих, придерживающихся различных, резко отличающихся друг от друга, богословских взглядов. Является ли Царство Божье сугубо духовной реальностью или же в нем также присутствует физический элемент? Будет ли Церковь восхищена из этого злого мира и, если да, то когда это произойдет? Живем ли мы сейчас в период эсхатологического тысячелетнего царства или же тысячелетнее царство – это то, что будет реализовано только в будущем?

  Присоединяйтесь к нам для обсуждения этих и подобных эсхатологических вопросов. Нашей целью не является предложение «единого верного» ответа. Наоборот, мы хотим исследовать эти вопросы с библейским ригоризмом и академической открытостью. Все христиане ожидают возвращения нашего Господа и вечного царствования с Ним. На этой конференции мы хотим побудить каждого быть настолько библейски готовым к будущему, насколько это возможно, и в свете славного будущего верно жить сегодня. 

  Докладчики

  Алан ХолтбергАлан Холтберг

  Доцент кафедры библейской экспозиции и Нового Завета в Талботской школе богословия (ун-т Байола). Получил степень PhD в Евангельской богословской школе Св. Троицы (США). Специализируется на книге Откровение и опубликовал защиту взгляда на восхищение Церкви до излияния Божьего гнева во втором издании книги «Три взгляда на восхищение» в издательстве «Зондерван». Один из составителей Апологетической учебной Библии, опубликованной издательством «Бродман и Холман». Также автор нескольких рецензий на книги в области новозаветных исследований. Д-р Холтберг многие годы преподает курс «Экспозиционные методологии в книгах Даниила и Откровение» как в Талботе в Ла Мираде, Калифорния (США), так и в Киевском филиале. На нашей конференции выступит пленарным спикером, представляя экспозицию книги Откровение в своих четырех докладах.

   

  Ричард ПерхайРичард Перхай

  Академический декан и преподаватель богословия и библейской экспозиции в Киевской богословской семинарии, а также адъюнкт-профессор в Киевском филиале Талботской школы богословия. Получил степень PhD в Баптистской библейской семинарии (США). Написал книгу «Антиохийская теория» и серию статей, включая «Хилиазм в ранней Церкви до Никеи».

  Марк СоусиМарк Соуси

  Преподаватель богословия в Талботской школе богословия в ун-те Байола (США). Получил степень PhD в Богословской семинарии им. Фуллера (США). Работает директором Киевского филиала Талботской школы богословия. Написал книгу «Царство Божье и учение Иисуса», а также серию статей в богословских журналах США и Украины. Служил миссионером в Украине 13 лет.

  Марк МакДоннелМарк МакДоннел

  Преподаватель и директор программы «Библейские науки» в Киевской богословской семинарии. Получил магистерскую степень (MA) в Техасском университете (США) и степень магистра богословия (ThM) в Даллаской богословской семинарии (США). Работает адъюнкт-профессором в Киевском филиале Талботской школы богословия.

  Эрик ОлденбургЭрик Олденбург

  Преподаватель богословия и апологетики в Киевской богословской семинарии. Получил степень магистра (МА) в богословии в Талботской школе богословия и степень магистра (МА) в христианской апологетике в Школе профессиональных наук, ун-т Байола (США). Работает директором-ассистентом Киевского филиала Талботской школы богословия.

  Вячеслав КруппаВячеслав Круппа

  Преподаватель богословия и герменевтики в Киевской богословской семинарии. Получил степень бакалавра пасторского служения (BTh) и степень магистра пасторского служения, богословия и религиоведения (MDiv) в Ирпенской библейской семинарии. Является пастором в «Библейской церкви Благодати» (г. Киев).

  Александр АбрамовАлександр Абрамов

  Преподаватель истории Церкви и исторического богословия в Одесской богословской семинарии. Получил степень бакалавра богословия (BTh) в межзаветной апокалиптике в Одесской богословской семинарии. Получил степень магистра служения (MDiv) в Южной баптистской богословской семинарии (США).

  Вячеслав ГерасимчукВячеслав Герасимчук

  Преподаватель Ветхого Завета в Одесской богословской семинарии. Учился в Одесской богословской семинарии, Евангельской богословской школе (г. Левен, Бельгия) и Колледже Святой Троицы (г. Бристоль, Англия). В данный момент работает над темой, посвященной богословию присутствия Яхве.

  Василий НоваковецВасилий Новаковец

  Преподаватель и координатор магистратуры в Украинской баптистской теологической семинарии (г. Львов) в партнерстве с SЕBTS (США). Получил степень бакалара (BTh) в Одесской богословской семинарии и степень магистра (MA) в Киевском филиале Талботской школы богословия. Координатор и участник более 60-ти электронных и печатных проектов.

  Альфи МоссеАльфи Моссе

  Преподаватель греческого языка Нового Завета и экзегетики в Одесской богословской семинарии. Получил степень бакалавра (BS) в информатике и степень магистра (MA) в христианской апологетике. До приезда в Украину работал инженером в Южной Калифорнии и преподавал греческий язык Нового Завета.

  СЕМИНАРЫ

  Эсхатология с точки зрения экзегетики

  • Эсхатология малых пророков (Вячеслав Герасимчук)
  • Эсхатология Евангелий (Марк МакДоннел)
  • Эсхатология Павла в 1-м и 2-м посланиях к Фессалоникийцам (Альфи Моссе)

  Эсхатология с точки зрения систематического богословия

  • Библейское богословие Царства Божьего (д-р Марк Соуси)
  • Взаимоотношение Израиля и Церкви (Эрик Олденбург)

  Эсхатология с исторической/ деноминационной точки зрения

  • Межзаветные формы эсхатологии (Александр Абрамов)
  • Патристическая эсхатология (д-р Ричард Перхай)
  • Эсхатология в славянской баптистской традиции (Василий Новаковец)

  РАСПИСАНИЕ

  3 июня, пятница

  13:00-14:00 Регистрация и обед
  14:00-15:00 Вводная часть
  15:00-16:30 Экспозиция книги Откровение, часть 1 – д-р Алан Холтберг
  16:30-18:00 Семинары
  18:00-19:00 Ужин
  19:00-20:30 Дебаты о восхищении церкви – Круппа, МакДоннел и д-р Холтберг
  20:30-21:30 Вопросы и ответы

  4 июня, суббота

  08:00-09:00 Завтрак
  09:00-10:30 Экспозиция книги Откровение, часть 2 – д-р Алан Холтберг
  10:30-12:00 Семинары
  12:00-13:30 Экспозиция книги Откровение, часть 3 – д-р Алан Холтберг
  13:30-14:30 Обед
  14:30-16:00 Семинары
  16:00-17:30 Круглый стол о Тысячелетнем Царстве – МакДоннел, д-р Соуси, д-р Холтберг.
  17:30-18:30 Вопросы и ответы
  18:30-19:30 Ужин
  19:30-21:00 Экспозиция книги Откровение, часть 4 – д-р Алан Холтберг

   

  Киевская богословская семинария провела круглый стол на тему "Богословие церкви в сфере призвания, этики труда, миссии через профессию" совместно с Ассоциацией "Духовное возрождение". В этом разделе представлены аудиоматериалы круглого стола и видеоанонсы некоторых докладов. Полный текст докладов будет опубликован в сборнике, над изданием которого работает Ассоциация. 

  Каким образом Библия, изначально написанная на еврейском, арамейском и греческом языках, стала доступной на современных языках?

  Мы тщательно изучаем Слово Божье на своем родном современном языке. Мы проповедуем и учим на том же языке, стремясь передать Божью истину самым верным образом, как только можем. Но знаем ли мы, что язык, на котором мы читаем и проповедуем, точно отображает то, что Бог сообщил своему народу тысячи лет назад? Мы можем быть уверенными, но знаем ли мы почему?

  Докладчики нашей конференции ясно представят библейскую текстологию, научную дисциплину, изучающую свитки, кодексы и древние переводы различных библейских книг, чтобы определить, насколько это возможно, что Бог первоначально открыл человечеству в Ветхом и Новом Заветах.

  Приглашаем вас присоединиться к исследованию того, как Библии, которые мы читаем сегодня, могут верно отражать Божье Слово, произнесенное в древности.

  Научная конференция с участием д-ра Джона Уолтона

  Ветхий Завет: текст и контекст

  8-9 марта 2013 г.

  Когда древний текст становится понятным современному читателю.

  Читая Ветхий Завет, мы часто приходим в замешательство из-за языка, испытываем отчаяние из-за кажущейся непоследовательности текста и сбиты с толку большим количеством символов, утративших первоначальную ясность. Есть ли надежда прояснить эти вопросы и прийти к лучшему пониманию богодухновенного оригинального ветхозаветного текста, который является чрезвычайно важным для основательного постижения нашей христианской веры? Мы получим более глубокое понимание библейских жанров благодаря докладам четырех ветхозаветных специалистов, которые поделятся своими исследованиями данных вопросов и на примере детальной экзегетики конкретных текстов помогут нам приблизиться к авторскому значению текста Библии. Приглашаем присоединиться к тщательному исследованию Ветхого Завета в его древнем ближневосточном контексте.

  Докладчики

  Д-р Джон Уолтон

  Профессор Ветхого Завета в Уитон-колледже, штат Иллинойс, а также в Библейском институте Муди. Получил докторскую степень в Хибру юнион колледже (Еврейский институт религии). Пленарная сессия на Бытие 1-3 является частью всемирного преподавательского тура «Происхождение сегодня: Бытие древними глазами».

  Д-р Ральф Александр

  Профессор Ветхого Завета в Талботской школе богословия-Киевском филиале. Преподавал в Далласской богословской семинарии; в Уитон-колледже, штат Иллинойс; и в Западной семинарии, штат Орегон. Последние 25 лет преподает в странах бывшего Советского Союза и служит консультантом по вопросам образования.

  Вячеслав Герасимчук

  Преподаватель Ветхого Завета в Одесской богословской семинарии. Учился в Одесской богословской семинарии, Евангельской богословской школе (Левен, Бельгия) и Колледже Святой Троицы (Бристоль, Англия). В данный момент работает над темой, посвященной богословию присутствия Яхве.

  Владимир Яким

  Преподаватель Ветхого Завета в Киевской богословской семинарии, директор по месту обучения Талботской школы богословия - Киевского филиала. В настоящее время докторант богословия (PhD) в Евангельской богословской школе (Левен, Бельгия) со специализацией в исследованиях Ветхого Завета.

  Программа конференции

  8 марта, пятница
  18:00-19:00 Регистрация
  19:00-20:00 Вводная часть
  20:00-21:30 Происхождение сегодня: Бытие древними глазами, 1 часть – Д-р Джон Уолтон

  9 марта, суббота
  09:00-10:30 Происхождение сегодня, 2 часть – Д-р Джон Уолтон
  10:30-12:00 Пророческая литература – Д-р Ральф Александр
  12:00-13:30 Литература мудрости – Вячеслав Герасимчук
  13:30-14:00 Обед
  14:00-15:30 Исторические книги – Владимир Яким
  15:30-17:00 Происхождение сегодня, 3 часть – Д-р Джон Уолтон
  17:00-18:00 Вопросы и ответы