Директор програми

Вітаємо вас на програмі «Магістр біблійної душеопіки»!

Душеопіка – це практичне богослов'я в особистому наставництві. Застосування євангельських істин до серця людини в його конкретних життєвих обставинах – суть процесу виховання учнів Христа, тому душеопіка є не просто одним із служінь церкви, а й невід’ємною частиною її місії.

Всі християни покликані навчати один одного (Рим. 15:14), але пастори несуть особливу відповідальність, за яку звітуватимуть перед Господом (Євр. 13:17).

Тому ми, в першу чергу, запрошуємо до навчання служителів церков, які мають досвід служіння і базову богословську освіту. Пастори покликані перш за все опікуватися станом власного серця, аби вести до святості паству (1 Тим. 4:16).

В розумінні причин поведінки, душевних проблем і їх рішень ми покладаємося на абсолютний і достатній авторитет Біблії (2 Петра 1:3). Ніякий інструмент не може потрапити до душі людини так глибоко, як Слово її Творця (Євр. 4:12).

Ми з радістю чекаємо на вас на нашій програмі!

Андрій Мурзін, директор програми «Магістр біблійної душеопіки»

Про програму

Місія:
Місія програми "Магістр біблійної душеопіки" – підготувати пасторів і християнських служителів до правильного використання Слова Божого в служінні цілеспрямованого особистого наставництва (Гал. 6:1; 1 Сол. 5:14; Рим. 15:14).

Бачення:
Ми прагнемо бачити, як благочестиві християнські служителі застосовують отримані знання і навички в своїх помісних церквах та за їх допомогою піклуються про душі, зосереджуючись на серці; допомагають іншим помісним церквам забезпечити засноване на достатності Біблії особисте наставництво; на базі помісних церков створюють центри біблійної душеопіки і підготовки душеопікунів в Україні та інших країнах; допомагають в створенні і розвитку національної організації, що навчає і сертифікує біблійних душеопікунів в Україні.

Завдання:

 1. Зміцнити переконання студентів в тому, що Біблія достатня для служіння піклування про душі (2 Петра 1:3; 2 Тим. 3:16-17; Євр. 4:12).
 2. Навчити студентів зважати на себе, тобто на свої серця, для власного духовного зростання (1 Тим. 4:16; Мф. 7:5).
 3. Навчити студентів методів біблійної душеопікі, щоб вони самостійно могли ефективного здійснювати служіння особистого наставництва (1 Сол. 5:14) та навчили цьому інших (2 Тим. 2:2).
 4. Навчити студентів біблійних принципів розуміння людей, їх мотивів, труднощів в грішному світі та рішень, що пропонує Бог (Прип. 20:5; Мк. 7:21-23; Як. 4:1; Євр. 4:12).
 5. Навчити студентів розуміти гуманістичні психологічні теорії і системи терапії та навчити їх правильно реагувати на них (Кол. 2:8).
 6. Навчити студентів розуміти сучасні проблеми і напрямки розвитку біблійної душеопікі і взаємодіяти з ними.

Основні цінності:

 1. Ми визнаємо, цінуємо і підносимо авторитет і достатність Божого Слова (Кол. 2:2-10; 2 Тим. 3:16-17; Євр. 4:12).
 2. Ми цінуємо священство усіх віруючих і відповідальність кожного в служінні, яка відображена в Писанні фразою «один одного», що часто використовується в Писанні (напр., Рим. 15:14).
 3. Ми цінуємо всі аспекти освячення і визнаємо, що прогресуюче освячення потребує особистого наставництва, зосередженого на серці людини перед Богом (Втор. 6:4-5; Прип. 4:23; 1 Тим. 4:16).
 4. Ми цінуємо помісну церкву як головне місце, де повинно відбуватися особисте наставництво (Еф. 4:11-16).

Як вступити

 

Абітурієнт магістерської програми повинен відповідати наступним критеріям:

 1. Бути народженим згори, хрещеним по вірі (тобто в свідомому віці) і бути членом євангельської церкви принаймні 3 роки.
 2. Погоджуватися з доктринальними твердженнями КБС і підписатися під ними (частина «Анкета абітурієнта»).
 3. Мати ступінь бакалавра світського вузу, семінарії чи біблійного коледжу (мінімум 96 кредитів програми бакалавра КБС або відповідної до неї).
 4. Надати всі необхідні документи.
 5. Продемонструвати академічні здібності.

Абітурієнт повинен заповнити і надати в семінарію всі нижчевказані документи:

 1. Анкета абітурієнта. 
 2. Рекомендації двох осіб, які не є родичами абітурієнта.
 3. Рекомендація пастора церкви, до якої належить абітурієнт.*
 4. Копії документів про вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста, магістра, включаючи додаток до диплома з оцінками і середній бал атестата); оригінали слід надати після зарахування на навчання.
 5. Медична довідка для вступників у вуз (форма 086\о).
 6. Копія паспорта (головні сторінки і сторінка сімейного стану).
 7. Копія ідентифікаційного коду.
 8. Дві фотографії, розмір 3х4 см.

* – якщо абітурієнт є пастором, пасторську рекомендацію повинен заповнити керівник обласного об’єднання, а дві інші рекомендації – інші місцеві пастори.

Якщо абітурієнт не має достатньої кількості кредитів бакалаврської програми, академічний офіс може запропонувати перелік необхідних для проходження предметів (пререквізитних курсів).

Навчальний план

Програма розроблена для занятих пасторів і служителів, тому студентам потрібно буде відвідувати семінарію лише двічі в рік – восени і весною. Кожна сесія складається з двох курсів і триває два тижні на базі КБС. Перед кожною сесією студенти виконують відповідні завдання, спілкуючись з викладачами і одногрупниками через допоміжну інтернет-систему. Після двотижневої сесії студенти виконують завдання, які складаються  з практики (практичний досвід біблійної душеопіки). Практичні завдання знайомлять студентів з типовими ситуаціями біблійної душеопіки, з  якими вони стикатимуться в служінні. Ці заходи допоможуть їм поєднати теоретичні знання з фактичним служінням. Аудиторні заняття доповнені практичними завданнями в служінні.

BC 501 Вступ до біблійної душеопіки

Даний курс є загальним вступом до служіння особистого наставництва, заснованого на достатності Писання. В ньому досліджується біблійна засада справжнього біблійного консультування, подане його визначення та пояснюється мета. Поданий аналіз відмінностей біблійної душеопіки та гуманістичних/психологічних систем, а також євангельських теорій інтеграції. В курсі будуть визначатися головні якості ефективного наставника-душеопікуна.

BC 502 Динаміка біблійних змін

Курс дає опис різних точок зору щодо особистого духовного зростання, подає біблійний погляд на сприйняття людини самої себе, обговорює ключові питання з теми спасіння та досліджує феномен «ідолів серця». Курс також розглядає біблійні зміни в контексті Божого вічного плану викуплення, життєво важливого оточення християнською громадою та поглибленого розуміння Євангелія, як основи, сили та мотивації для зростання і змін. Пропонує напрям учнівства, розвиток лідерів церкви, як засіб збудування культури біблійних змін в помісній церкві.

ВС 503 Процес і методика душеопіки

Даний курс знайомить студентів з повною біблійною методологічною моделлю служіння зміни людей заради слави Божої. Також розглядаються конкретні методологічні аспекти навичок служіння біблійної душеопіки.

BE 504 Історія і аналіз систем індивідуального служіння

Даний курс пропонує критичний огляд теорій та теоретиків як гуманістичного, так і біблійного консультування.

BC 505 Душеопіка для шлюбу і сім’ї

В даному курсі розглядаються наступні питання: побачення/залицяння, як робити пропозицію, функції сім’ї, дошлюбне консультування, ролі в шлюбі, спілкування/комунікація, фінансове консультування, консультування жертв насилля в сім’ї, відновлення шлюбу після зради, сексуальні проблеми та відносини між батьками та дітьми.

BC 506 Душеопіка в помісній церкві

Курс вчить, як помісній церкві розвивати корпоративну культуру особистого наставництва, як в помісній церкві (і для неї) вибирати та готувати душеопікунів та як в помісній церкві створити центр біблійної душеопіки та підготовки душеопікунів.

BC 507 Герменевтика для біблійної душеопіки

Даний курс пропонує просунутий рівень навчання принципам вірного тлумачення та застосування Біблії.

BC 508 Методи дослідження і написання робіт

Даний курс знайомить студентів з методами дослідження для біблійної душеопіки. Студенти оволодівають процесом дослідження, а також логічного викладу думки та аргументації. Значну частину курсу складають завдання для практичних навичок, необхідних для біблійного та історичного дослідження. Багато завдань будуть спрямовані на такі дослідження та роздуми, які будуть корисні як в служінні, так і в написанні академічних досліджень.

BC 602 Біблійне душеопіка і питання медицини

В даному курсі досліджуються фізичні та фізіологічні фактори, які впливають на сфери життя людини, пов’язані з душеопікунством.

BC 603 Найпоширеніші проблеми, які розглядаються під час душеопіки

В даному курсі розглядаються різні складні питання в житті християнина, наприклад, природа християнського життя, гнів, страх, депресія, гомосексуалізм, хвилювання, порушення в харчуванні, інцест, жорстоке поводження з дітьми, консультування молоді, консультування під час кризи, роль жінок в душеопікунстві та «жіночі» питання, юридичні питання в консультуванні та ін. Також наводиться аналіз типових проблем в консультуванні та ситуацій, з якими стикається пастор. Які небезпеки чекають душеопікуна, особливо в сучасному світі?

BC 604 Біблійна душеопіка і богослов'я

В даному курсі розглядаються богословські теми, які служать фундаментом біблійного підходу до особистого наставництва. Аналізуються богословські, антропологічні та сотеріологічні передумови та методи і робиться спроба їх ретельної біблійної критики.

ВС 606 Практикум з душеопіки

Даний курс дає студенту можливість брати участь в процесі душеопіки в якості спостерігача, душеопікуна і того, ким опікуються. Душеопікунська практика студента буде обговорюватися іншими студентами та контролюватися наставником.